Privacybeleid

Privacybeleid:

FLAVR (“FLAVR”) beheert de FLAVR-website en kan ook andere websites beheren. Het is het FLAVR-beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste website-exploitanten verzamelt FLAVR niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van FLAVR bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe FLAVR-bezoekers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan FLAVR geaggregeerde niet-persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn website.

FLAVR verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op FLAVR-websiteblogs / sites. FLAVR maakt alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren bekend onder dezelfde omstandigheden als die het gebruikt en geeft persoonlijk identificeerbare informatie vrij zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking was achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van FLAVR-websites kiezen ervoor om met FLAVR te communiceren op een manier die FLAVR vereist om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat FLAVR verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld bezoekers die zich aanmelden op de FLAVR-website om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met FLAVR wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt FLAVR dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met FLAVR te vervullen. FLAVR maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat dit hen ervan kan weerhouden bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

FLAVR kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers op haar websites. FLAVR kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. FLAVR maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar, anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

FLAVR maakt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend aan die van zijn werknemers, contractanten en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens FLAVR te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op FLAVR-websites, en ( ii) die zijn overeengekomen om het niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties bevinden zich mogelijk buiten uw eigen land; door FLAVR-websites te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. FLAVR zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Anders dan aan zijn werknemers, contractanten en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, maakt FLAVR mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen openbaar in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer FLAVR te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking is redelijkerwijs noodzakelijk om de eigendommen of rechten van FLAVR, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een FLAVR-website bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan FLAVR u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er gaande is met FLAVR en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om dit te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of erop te reageren of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. FLAVR neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. FLAVR gebruikt cookies om FLAVR te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de FLAVR-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. FLAVR-bezoekers die niet willen dat cookies op hun computers worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze FLAVR-websites gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van FLAVR-websites mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Zakelijke overdrachten

Als FLAVR, of vrijwel al zijn activa, zou worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat FLAVR failliet gaat of failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verkrijger van FLAVR uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest interessant zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door FLAVR en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen in het privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk van ondergeschikt belang zijn, kan FLAVR zijn Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van FLAVR wijzigen. FLAVR moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u een FLAVR-websiteaccount heeft, ontvangt u mogelijk ook een melding met deze wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na elke wijziging in deze Privacy Pol